Autor: Drondys
 
F3K Tříkanálový přijímač HK GT-2 viz tento odkaz má nastavitelnou pozici fail-safe ovšem pouze pro kanál 2
(kanálů 1 ani 3 se možnost nastavení fail-safe pozice přímo do paměti přijímače netýká).  
K nastavení pozice fail-safe pro kanál 2 slouží tlačítko umístěné pod otvorem vedle otvoru pro LED na tomto přijímači (tlačítko lze stisknout třeba špičkou párátka), přičemž se fail-safe pozice kanálu 2 ukládá přímo do paměti přijímače a je to tedy funkce zcela nezávislá na podpoře fail-safe ze strany vysílače tj. i když vysílač vůbec nepodporuje fail-safe tak to funguje dle níže uvedeného postupu. U modelů aut nebo lodí se to používá pro nastavení fail-safe na plyn, ale lze použít třeba i na servo. Využití si může zvážit každý sám.  
 
Na kanálech 1 a 3 (a 2 pokud není pozice fail-safe nastavena) poskytuje tento přijímač při výpadku přijmu na dobu delší než cca 1 až 2s signál, který umí běžně vyhodnotit regulátory jako ztrátu signálu a díky tomu odstavit motor nebo snížit jeho otáčky. Tento signál umí vyhodnotit také digitální serva umožňující programování fail-safe pozice v sobě a přejít tak do pozice fail-safe uložené v paměti digitálního serva, ale analogová serva to vyhodnotit neumí a tak po výpadku signálu zůstává analogové servo připojené na kanálu 1 nebo 3 (a 2 pokud není pozice fail-safe nastavena) v pozici jako před výpadkem.  
 
Takže pokud bude nastavena pozice fail-safe pro kanál 2 u tohoto přijímače a plyn bude na kanálu 1 nebo 3 a na kanálu 2 bude servo tak po výpadku signálu bude jednak buď odstaven motor nebo sníženy jeho otáčky v závislosti na tom co umí konkrétní regulátor provést na základě informace o výpadku signálu předané z přijímače a navíc sám přijímač provede nastavení fail-safe pozice na kanálu 2 a tím přesune servo do pozice, kterou lze níže uvedeným postupem nastavit do paměti přijímače.  
 
 
Poté co nabindujete vysílač s tímto přijímačem, odpojíte bindovací propojku z přijímače a vypnete přijímač i vysílač můžete nastavit fail-safe pozici pro kanál 2 dle následujícího postupu:  
 
1. Zapnout napájení vysílače.  
2. Zapnout napájení tohoto přijímače.  
3. Na vysílači přesunout knipl pro kanál 2 do pozice kde chcete, aby byla při ztrátě signálu, tedy ve stavu fail-safe. Držet knipl stále v této pozici a současně stisknout výše zmíněné tlačítko na přijímači a držet ho cca 3 až 5s.  
4. Přechod do stavu zápisu fail-safe pozice se projeví na přijímači pomalým blikáním LED. Jakmile začne LED na přijímači blikat uvolnit stisk tlačítka na přijímači, ale stále držet knipl na vysílači v pozici pro zapamatování do fail-safe.  
5. Po chvíli cca pár sekund přestane LED na přijímači blikat a zůstane trvale svítit. V tuto chvíli je fail-safe pozice pro kanál 2 již zapamatována a zůstává v paměti přijímače i po vypnutí napájení.  
Takto nastavená pozice fail-safe pro kanál 2 se dá zrušit pouze tak, že se znovu nabinduje tento přijímač a poté lze pozici fail-safe pro kanál 2 případně znovu nastavit na stejnou nebo jinou pozici.  
Pokud není pozice fail-safe pro kanál 2 nastavena což je implicitní stav po nabindování tohoto přijímače pak se kanál 2 chová stejně jako kanály 1 a 3 viz již uvedený popis.  
Funkci již dříve nastavené pozice fail-safe na kanálu 2 vyzkoušíte tak, že znovu zapnete napájení vysílače a přijímače a poté vypnete napájení vysílače a servo na kanálu 2 se přesune do dříve nastavené pozice uložené v paměti přijímače.  
Uvedený postup je funkční a testoval jsem ho s tříkanálovým přijímačem HK GT-2 proti dvěma různým vysílačům HK-T6A a Turnigy 9X s VF modulem Turnigy.  
 
Drondys  
 
 
(Pozn.:
Prosím, abyste případné připomínky a dotazy psali do komentářů pod tímto článkem, ať to máme hezky u sebe a můžeme případné otazníky řešit přímo u příslušného článku. Děkuji!)


Komentář může vložit pouze přihlášený uživatel.